Už nebuďte po vaření "vyfluslí"!

Jak ideálně rozmístit dispozici
kuchyňské linky, aby byla praktická a funkční...
Kuchyň, kterou si zamilujete!
TEĎ se slevou 50%

(video-návod)

Krok č. 1: Vaše údaje


Fakturační údaje
     

 

Vařit už umíte. Naučte se k tomu jednoduché principy, jak si uspořádat kuchyňskou linku, aby každé další vaření Vám dodávalo i "šťávu"

Pronikněte do povědomí o tom, jakými se výběr a sestavení kuchyňské linky řídí principy a pravidly. Není to jen bezduché sestavení jednotlivých skříněk a spotřebičů.

Zkontrolujte si i odborníky, kteří kuchyňské linky navrhují a realizují...

Budete přesně vědět, co, kde a jak chtít, co je právě pro Vás nejideálnější. Sami si udělejte jasno, ať Vás nikdo "neopije rohlíkem"


ZÍSKÁTE klíčové informace a fungující principy,
jak uspořádat dispozici kuchyňské linky, rozmístit spotřebiče,
i kolik a kde pracovní plochy...
Co je DŮLEŽITÉ a zároveň PODCEŇOVANÉ.
Na praktických ukázkách.

Uvidíte, co může způsobit i nenápadná
záměna dvou spotřebičů.

Okuste,
jak chutná opravdová vášeň k přípravě pokrmů...

100% záruka spokojenosti

Jednoduché, stručné, jasné, výstižné video. Škoda, že jsem ho neměla už dřív. Udělala bych naši kuchyň jinak. Děkuji a určitě doporučuji!
Adéla Navrátilová
......
Šel jsem do toho s tím, že mě nic nepřekvapí. Ale překvapilo. Donutilo mě to dokonce k zamyšlení. A to je co říct. Uvědomil jsem si souvislosti, které jsou ve videu dobře vysvětlené a musím uznat, že to určitě stojí za to
Milan Veverka
......

Jana nám pomohla navrhnout a zrealizovat naši kuchyni. Nejenom že je moc pěkná, ale hlavně kopíruje přesně to, co tam děláme. Jana nám vysvětlila, jak je důležité rozmístění spotřebičů, kolik místa kde máme mít a co kam nejlépe dát. Samozřejmě u toho ctila naše nároky a co mě nejvíc překvapilo, pořád se nás ptala, co všechno používáme a jak často. Nejdřív jsme nechápali, proč se ptá, ale když jsme viděli, jak pečlivě pracuje s každou informací, kterou nám zabudovává do naší nové kuchyně, tak to bylo hodně milé překvapení. Je neuvěřitelné, jaký má dar, jak je praktická a jak dokáže všechno zkombinovat, aby nám to co nejlépe vyhovovalo. Tolik informací, s kterými pracuje a pečlivě vysvětluje... Určitě doporučujeme! Jakákoliv informace od Jany, má mnohem hlubší a komplexnější význam, než si dovedete představit. Navíc spolupráce s ní je velmi zajímavá a příjemná. 
Martina Strnadová  


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího on-line programu Krásným a zdravým bydlením (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo jejích subdomén.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Soffio s.r.o., Viniční 3, 615 00  Brno, Česká republika, IČ 29285852, spis. zn. C 71061 vedená u Krajského soudu v Brně, e-mail: jana@krasneazdravebydleni.cz, tel. +420 774 664 833

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdoméně. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdomény. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://kurzy.krasneazdravebydleni.cz/obchodni_podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://krasneazdravebydleni.cz/ (případně na subdoméně) najdete cenu služby bez DPH, prodávající není plátcem DPH.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

1) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti CLIPSAN s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GPwebpay

2) Možnosti plateb:

a) Převodem na bankovní účet číslo 22212223/2010 vedený v CZK na Soffio s.r.o.
ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ0520100000000022212223 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

b) Převodem na bankovní účet číslo 11121115/2010 vedený v EUR na Soffio s.r.o.
ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ6620100000000011121115 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

c) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

d) Forma platby: Platba je jednorázová.

e) Bonusy: Všechny bonusy, na které máte nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo subdoméně), budou zaslány, či zpřístupněny nejpozději 30 dnů po registraci a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně a v plné výši uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

V. Garance vrácení peněz

a) Za produkt "Průvodce krásným a zdravým bydlením" ručíme zárukou spokojenosti a 14-ti denní garancí vrácení peněz.

b) Pokud kupující do 14-ti kalendářních dnů zjistí, že dané informace nejsou pro něho přínosem, pak má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: jana@krasneazdravebydleni.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s předmětem koupě.

c) Program Průvodce krásným a zdravým bydlením si klade za cíl, aby opravdu motivoval k vytvoření si krásného a zdravého bydlení všem, kteří se registrují do programu.

VI. Sankce

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý kalendářní den prodlení, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo její subdoménu zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím převodu na CZK bankovní účet, č. ú. 22212223/2010, vedeného u Fio banka, a.s., VS: číslo faktury. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://kurzy.krasneazdravebydleni.cz/ kontakt.

VII. Odpovědnost

a) Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

b) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

c) Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek http://www.krasneazdravebydleni.cz/, i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací kupujícím, návštěvníkem nebo dalšími osobami, závisí zcela na svobodném rozhodnutí všech jmenovaných zúčastněných osob. Tyto stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují platnou legislativu, normy, stavební ani jiné zákony a vyhlášky.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Údaje, které mi poskytnete na tomto formuláři, použiji pro zaslání e-booku a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v patičce každé zprávy. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že mohu zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek. Využívám marketingovou platformu Clipsan. Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje bude zpracovávat Clipsan v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 8. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/nebo jejích subdomén, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://krasneazdravebydleni.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.