UMĚNÍ - JAK vybrat byt, dům, pozemek
pro koupi i pronájem


( videa + taháky v pdf ke stažení)

Krok č. 1: Vaše údaje


Fakturační údaje
     

 

Získáte 3 videa s praktickými taháky, kde se společně naučíme VYBRAT byt, dům, pozemek BEZ SKRYTÝCH PŘEKVÁPEK.

Během 60-ti min. (3x20 min.) získáte promyšlené know how, díky kterému perfektně a hravě vyberete každou nemovitost přesně pro vás - žádná skrytá překvápka až po koupi a nastěhování. Přesně budete vědět, co kupujete.

Rychle si osvojíte, JAK vybrat byt, dům pozemek, i důležitá fakta, které vám ušetří spoustu dodatečných peněz, času a nervů. Nenecháte se "ukecat"/"uargumentovat" ostatními. Takže potom si už budete umět kdykoliv vyhodnotit každou informaci. Budete umět KDYKOLIV ZNOVA a ZNOVA vybrat vaši vysněnou nemovitost SAMI a na téměř profesionální úrovni.

Taháky (= přehledné mapy) doporučuji si vytisknou a používat, kdykoliv budete potřebovat. Můžete si do nich vepisovat poznámky a důležité informace - teď orientačně i ke každé navštívené nemovitosti. Je to skvělý přehledný pomocník při výběru - na každé prohlídce nemovitosti si jednoduše vepíšete poznámky (odpovědi ke každému bodu) a v klidu domova mezi sebou následně srovnáte a vyhodnotíte. Už se vám nestane, že se na něco zapomenete zeptat, podívat. A taky při shlédnutí víc nemovitostí naráz už nezapomenete, u které nemovitosti "toto" vlastně bylo nebo "jak to" vlastně bylo. 

sadu 3 TAHÁKŮ s videi,
které se zaměřují na všechny 3 hlavní směry:
1. VNĚJŠÍ pohled na dům, byt
2. VNITŘNÍ pohled na dům, byt
3. POZEMEK nejen pro stavbu domu, ale i když dům, byt už na něm stojí

si pořiďte ještě DNES - klikněte na zelené tlačítko "Objednat"......
 
100% záruka spokojenosti

To jsem přesně potřeboval. Nevěděl jsem, kolik faktů je důležitých při vybírání bytu. Pomohlo mi to vybrat můj byt. Až teď si uvědomuji, po všech těch obchůzkách a díky těmto informacím, na čem všem jsem mohl stroskotat. Naštěstí jsem ale na poslední chvíli objevil tyto taháky a bylo rozhodnuto. Vybral jsem dobře. Děkuji.

Martin Blahut


......
 

Skvělé informace a doporučení při hledání bytu jsme od vás, Jani, získali. Určitě budeme doporučovat dál!


Kateřina Strnadová


......
 

Jsem moc vděčná za možnost konzultovat své záměry s odbornicí, která ví, nač si dát pozor při výběru nemovitosti a navíc má dar vidět potenciál prostoru a také možná úskalí, na která otevřeně upozorní.
V dnešní době jsou upřímné rady a názory nezaujatého člověka nedoceněny a já si těchto služeb, které Janča svědomitě nabízí, velmi vážím. Co mi dnes v souvislosti s řešením bytových či nebytových prostor chybí, je jakýsi komplexní poradenský servis – včetně někoho, kdo doporučí, odkáže, dá tip na osvědčené firmy v oboru (jsou dnes vůbec?).
Nabízet kvalitní služby chce dar a tebe, Jani, vnímám jako jednu z mála, která má nejen dar, ale i schopnost jej využít ve prospěch, dobro a zdraví všech kolem. Děkuji :-)

Jana Dvorská

......

  


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího on-line programu Krásným a zdravým bydlením (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo jejích subdomén.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Soffio s.r.o., Viniční 3, 615 00  Brno, Česká republika, IČ 29285852, spis. zn. C 71061 vedená u Krajského soudu v Brně, e-mail: jana@krasneazdravebydleni.cz, tel.: +420 774 664 833

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdoméně. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdomény. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://kurzy.krasneazdravebydleni.cz/obchodni_podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://krasneazdravebydleni.cz/ (případně na subdoméně) najdete cenu služby bez DPH, prodávající není plátcem DPH, takže je to cena konečná.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

1) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti

2) Možnosti plateb:

a) Převodem na bankovní účet číslo 22212223/2010 vedený v CZK na Soffio s.r.o.
ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ0520100000000022212223 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

b) Převodem na bankovní účet číslo 11121115/2010 vedený v EUR na Soffio s.r.o.
ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ6620100000000011121115 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

c) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

d) Forma platby: Platba je jednorázová.
 

V. Reklamační řád, záruka, garance vrácení peněz

a) Za produkt "Umění - jak vybrat byt, dům, pozemek pro koupi i pronájem" ručíme zárukou spokojenosti a 7-mi denní garancí vrácení peněz.

b) Pokud kupující do 7-mi kalendářních dnů zjistí, že dané informace nejsou pro něho přínosem, pak má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: jana@krasneazdravebydleni.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupující nebude mít právo na vlastnění a využívání zakoupeného předmětu koupě.

c) Produkt "Umění - jak vybrat byt, dům, pozemek pro koupi i pronájem" si klade za cíl, aby každý, kdo si jej pořídí, se opravdu naučil správně vybrat nemovitosti a předešel tím případným nepříjemnostem, které se mohou objevit po koupi, nastěhování (jak se to bohužel běžně děje v praxi).

VI. Sankce

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý kalendářní den prodlení, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo její subdoménu zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím převodu na CZK bankovní účet, č. ú. 22212223/2010, vedeného u Fio banka, a.s., VS: číslo faktury. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://kurzy.krasneazdravebydleni.cz/ kontakt.

VII. Odpovědnost

a) Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací získaných ze zakoupeného produktu a bez předchozího vědomí a souhlasu provozovatele je nešířit dál.

b) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

c) Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek http://www.krasneazdravebydleni.cz/, i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací kupujícím, návštěvníkem nebo dalšími osobami, závisí zcela na svobodném rozhodnutí všech jmenovaných zúčastněných osob. Tyto stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují platnou legislativu, normy, stavební ani jiné zákony a vyhlášky.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Údaje, které mi poskytnete na tomto formuláři, použiji pro zaslání přístupů k Vámi zakoupenému produktu a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v patičce každé zprávy. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že mohu zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek. Využívám marketingovou platformu Clipsan. Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje bude zpracovávat Clipsan v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 8. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/nebo jejích subdomén, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://krasneazdravebydleni.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.