K O N Z U L T A C E
 

Opsss.... Jdete pozdě

Speciální zvýhodněná nabídka byla ukončena. Děkuji za Váš zájem!

Ale ať neodejdete s prázdnou, můžete si pořídit "Tajemství úspěšného uspořádání nábytku" zde.

     

 
Dnes o 75% výhodněji
1.000,- Kč/40 Eur  250,- Kč/10 Eur

Získáte půlhodinnovou KONZULTACI
z ucha do ucha, prostřednictvím telefonu, Skype, Viber, WhatsApp (co si vyberete)
v předem dohodnutém a potvrzeném termínu.

Navrhněte termín, který vám bude vyhovovat. Pokusím se vám co nejvíc přizpůsobit.
Doporučuji v předstihu zaslat Vaše konkrétní podklady, které budete chtít prokonzultovat,
abychom vyřešili přesně a konkrétně to, co potřebujete.
Žádná obecná "omáčka", ale jasné konkrétní kroky.
Detaily domluvíme e-mailem. Máte dotazy? Sem s nimi!
Pošlete je na jana@krasneazdravebydleni.cz

 
100% záruka spokojenosti......
 

Jsem moc vděčná za možnost konzultovat své záměry s odbornicí, která ví, nač si dát pozor i při výběru nemovitosti a navíc má dar vidět potenciál prostoru a také možná úskalí, na která otevřeně upozorní.
V dnešní době jsou upřímné rady a názory nezaujatého člověka nedoceněny a já si těchto služeb, které Janča svědomitě nabízí, velmi vážím. Co mi dnes v souvislosti s řešením bytových či nebytových prostor chybí, je jakýsi komplexní poradenský servis – včetně někoho, kdo doporučí, odkáže, dá tip na osvědčené firmy v oboru (jsou dnes vůbec?).
Nabízet kvalitní služby chce dar a tebe, Jani, vnímám jako jednu z mála, která má nejen dar, ale i schopnost jej využít ve prospěch, dobro a zdraví všech kolem. Děkuji :-)

Jana Dvorská

......
 

Moc bychom chtěli poděkovat Janě za naše krásné bydlení v novém bytě! Nevíme vůbec, zdali někdo jiný je schopen nabídnout takové služby - trpělivost, kreativitu, empatii, časovou flexibilitu, zkušenosti, přehled.. ale hlavně - dokonalý vkus a cit pro výběr! Hledala s námi na internetu, chodila po obchodech a pomáhala vybírat téměř vše od materiálu do interiéru až po poslední polštářek - podlahy, dveře, barvy, nábytek, záclony, závěsy... a to vše (na rozdíl od nás) s úsměvem a nadšením! Není konzervativní, nemá předsudky, nebojí se improvizovat, má velkou představivost, hravost, nenechá se zahnat do kouta vašimi názory, přitom však pozorně poslouchá a trpělivě vysvětluje. Hýří nápady, kreativitou, přitom však nikdy nezapomíná na praktickou stránku věci.... má zkrátka velký dar a talent! Tak ještě jednou moc děkujeme a určitě budeme všem doporučovat!!

Jerazel a Michal Pokorní

......

Krásné a zdravé bydlení paní Jany vřele doporučuji. Pomohla nám s předěláním obývacího pokoje tak, aby nám tam bylo dobře. Velmi příjemná komunikace, žádné vnucování nových trendů. Paní Jana bere v úvahu i nábytek, kterého jsme se nechtěli vzdát, byla ochotná s námi komunikovat a poradit i v průběhu realizace. Pochválí za vlastní nápady a ještě je tak trochu psycholog… Vřele doporučuji!
Jana Rambousková

......
  


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je on-line konzultace zaměřená na tvorbu krásného a zdravého bydlení (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo jejích subdomén.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Soffio s.r.o., Viniční 3, 615 00  Brno, Česká republika, IČ 29285852, spis. zn. C 71061 vedená u Krajského soudu v Brně, e-mail: jana@krasneazdravebydleni.cz, tel.: +420 774 664 833

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdoméně. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdomény. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://kurzy.krasneazdravebydleni.cz/obchodni_podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://krasneazdravebydleni.cz/ (případně na subdoméně) najdete cenu služby bez DPH, prodávající není plátcem DPH, takže je to cena konečná.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

1) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti

2) Možnosti plateb:

a) Převodem na bankovní účet číslo 22212223/2010 vedený v CZK na Soffio s.r.o.
ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ0520100000000022212223 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

b) Převodem na bankovní účet číslo 11121115/2010 vedený v EUR na Soffio s.r.o.
ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ6620100000000011121115 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

c) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

d) Forma platby: Platba je jednorázová.
 

V. Reklamační řád, záruka, garance vrácení peněz

a) Za produkt ručíme zárukou spokojenosti a 7-mi denní garancí vrácení peněz.

b) Pokud kupující do 7-mi kalendářních dnů zjistí, že dané informace nejsou pro něho přínosem, pak má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: jana@krasneazdravebydleni.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupující nebude mít právo na vlastnění a využívání zakoupeného předmětu koupě.

c) Produkt si klade za cíl, aby každý, kdo si jej pořídí, opravdu zvýšil kvalitu svého bydlení a byl pro něj přínosem.

VI. Sankce

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý kalendářní den prodlení, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo její subdoménu zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím převodu na CZK bankovní účet, č. ú. 22212223/2010, vedeného u Fio banka, a.s., VS: číslo faktury. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://kurzy.krasneazdravebydleni.cz/ kontakt.

VII. Odpovědnost

a) Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací získaných ze zakoupeného produktu a bez předchozího vědomí a souhlasu provozovatele je nešířit dál.

b) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

c) Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek http://www.krasneazdravebydleni.cz/, i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací kupujícím, návštěvníkem nebo dalšími osobami, závisí zcela na svobodném rozhodnutí všech jmenovaných zúčastněných osob. Tyto stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují platnou legislativu, normy, stavební ani jiné zákony a vyhlášky.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Údaje, které poskytnete na tomto formuláři, budou použity pro získání Vámi zakoupeného produktu a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v patičce každé zprávy. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že mohu zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek. Využívám marketingovou platformu Clipsan. Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje bude zpracovávat Clipsan v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 8. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/nebo jejích subdomén, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://krasneazdravebydleni.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.