R E Z E R V A C E
bytu 1+kk v centru Brna

Abyste předběhli celou frontu zájemců,
je třeba uhradit částku 1.999,- Kč.
Po připsání částky na účet, přestávám byt nabízet a
věnuji se pouze Vám.
Částka bude odčetena od kupní cenyKrok č. 1: Vaše údaje

Fakturační údaje
     

 


 

 
Jak proces REZERVACE probíhá:

Abyste předběhli celou frontu zájemců,
je třeba uhradit částku 1.999,- Kč.
Po připsání částky na účet, přestávám byt nabízet a
věnuji se pouze Vám.
Do 3 pracovních dnů je třeba z Vaší strany uhradit blokační zálohu ve výši 80.000,- Kč.
Blokační i rezervační záloha bude následně odečtena z kupní ceny.
Po připsání částky na účet bude zahájen celý proces koupě bytu, tzn. zajištění kupní smlouvy, úhrada kupní ceny, převod vlastnictví k nemovitosti na nového vlastníka, přepis energií a předání nemovitosti k Vašim rukám a nastěhování.
V případě jakýchkoliv dotazů
mě neváhejte kontaktovat na e-mailu: jana@krasneazdravebydleni.cz

Byt, který si okamžitě ZAMILUJETE!
Byt, který Vám dá JISTOU, BEZPEČÍ, ZÁZEMÍ, KLID, rychlý PŘÍSTUP do okolí...
...který podtrhne Vaše AKTIVITY a ŽIVOTNÍ STYL...
... který oblékne Váš kabát a bude Vás NÁSLEDOVAT...

Vyplňte formulář a
rezervujte ještě dnes 

Jsem moc vděčná za možnost konzultovat své záměry s odbornicí, která ví, nač si dát pozor při výběru nemovitosti a navíc má dar vidět potenciál prostoru a také možná úskalí, na která otevřeně upozorní.
V dnešní době jsou upřímné rady a názory nezaujatého člověka nedoceněny a já si těchto služeb, které Janča svědomitě nabízí, velmi vážím. Co mi dnes v souvislosti s řešením bytových či nebytových prostor chybí, je jakýsi komplexní poradenský servis – včetně někoho, kdo doporučí, odkáže, dá tip na osvědčené firmy v oboru (jsou dnes vůbec?).
Nabízet kvalitní služby chce dar a tebe, Jani, vnímám jako jednu z mála, která má nejen dar, ale i schopnost jej využít ve prospěch, dobro a zdraví všech kolem. Děkuji :-)

Jana Dvorská

......
 

Moc bychom chtěli poděkovat Janě za naše krásné bydlení v novém bytě! Nevíme vůbec, zdali někdo jiný je schopen nabídnout takové služby - trpělivost, kreativitu, empatii, časovou flexibilitu, zkušenosti, přehled.. ale hlavně - dokonalý vkus a cit pro výběr! Hledala s námi na internetu, chodila po obchodech a pomáhala vybírat téměř vše od materiálu do interiéru až po poslední polštářek - podlahy, dveře, barvy, nábytek, záclony, závěsy... a to vše (na rozdíl od nás) s úsměvem a nadšením! Není konzervativní, nemá předsudky, nebojí se improvizovat, má velkou představivost, hravost, nenechá se zahnat do kouta vašimi názory, přitom však pozorně poslouchá a trpělivě vysvětluje. Hýří nápady, kreativitou, přitom však nikdy nezapomíná na praktickou stránku věci.... má zkrátka velký dar a talent! Tak ještě jednou moc děkujeme a určitě budeme všem doporučovat!!

Jerazel a Michal Pokorní

......

Krásné a zdravé bydlení paní Jany vřele doporučuji. Pomohla nám s předěláním obývacího pokoje tak, aby nám tam bylo dobře. Velmi příjemná komunikace, žádné vnucování nových trendů. Paní Jana bere v úvahu i nábytek, kterého jsme se nechtěli vzdát, byla ochotná s námi komunikovat a poradit i v průběhu realizace. Pochválí za vlastní nápady a ještě je tak trochu psycholog… Vřele doporučuji!
Jana Rambousková

  


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují zprostředkovatelskou smlouvu ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je závazná rezervace prodeje nemovitosti 1+kk, cca 22 m2, ve 4. patře cihlového domu na ulici Příkop v Brně za nabízenou kupní cenu 2.599.000,- Kč (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo jejích subdomén.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a zprostředkovatele, kterým je Soffio s.r.o., Viniční 3, 615 00  Brno, Česká republika, IČ 29285852, spis. zn. C 71061 vedená u Krajského soudu v Brně, e-mail: jana@krasneazdravebydleni.cz, tel.: +420 774 664 833, dále jen ZPROSTŘEDKOVATEL.

c) Smluvní vztah se řídí těmito obchodními podmínkami. Blíže neupravené se řídí obchodním zákoníkem. 

II. Rezervace

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se rezervace nemovitosti a to na adrese http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdoméně směřující ke skutečné koupi nemovitosti viz předmět koupě v bodě I těchto obchodních podmínek. Kupující závazně rezervuje předmět koupě vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové stránky http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdomény. Kupující je povinen rezervaci před jejím odesláním zkontrolovat. Odeslaná rezervace je právně závazná a kupujícímu a zprostředkovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. zprostředkovatel se zavazuje rezervovat kupujícímu předmět koupě a zajistit potřebné kroky vedoucí k odkupu předmětu koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu ve výši 2.599.000,- Kč ve třech částech (1. část: rezervační částku ve výši 1.999,- Kč, 2. část: blokační zálohu ve výši 80.000,- Kč a 3. část doplatek kupní ceny ve výši 2.517.001,- Kč) a vyvíjet součinnost k odkupu předmětu koupě. Kupující odesláním rezervace stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zprostředkovatelské smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním rezervace.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí rezervace a na webové adrese http://krasneazdravebydleni.cz/ (případně na subdoméně) najdete cenu služby bez DPH - není plátcem DPH.
b) Po uhrazení plateb prováděných na základě zprostředkovatelské smlouvy vystaví zprostředkovatel kupujícímu daňový doklad - fakturu, která je nedílnou součástí rezervace.

IV. Způsob, forma a splatnost plateb

1) Způsob platby: platební metoda úhrady rezervační částky ve výši 1.999,- Kč je napojena na platební bránu společnosti GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu.
1.1) Možnosti platby:
a) Převodem na bankovní účet číslo 22212223/2010 vedený v CZK na Soffio s.r.o. ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ0520100000000022212223 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
b) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
1.2) Forma platby: Platba rezervace nemovitosti je jednorázová
1.3) Splatnost platby: ihned po odeslání rezervačního formuláře

2) Způsob platby: platební metoda úhrady blokační zálohy ve výši 80.000,- Kč: převodem na bankovní účet číslo 22212223/2010 vedený v CZK na Soffio s.r.o. ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ0520100000000022212223 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
2.1) Forma platby: platba blokační zálohy je jednorázová
2.2) Splatnost platby: do 3 pracovních dnů po úhradě rezervační částky

3) Způsob platby: doplatek kupní ceny převodem na bankovní účet, který bude uveden v kupní smlouvě
3.1) Forma platby: platba doplatku kupní ceny je jednorázová
3.2) Splatnost platby: do 45 kalendářních dnů od úhrady blokační zálohy

4) Bonusy a slevy: Všechny bonusy a slevy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo subdoméně), budou zpřístupněny nejpozději 10 dnů po přechodu vlastnického práva k nemovitosti a pouze za podmínky, že budou všechny úhrady v plné výši, řádně a včas uhrazeny a dojde ke skutečnému převodu vlastnictví k nemovitosti.

V. Odstoupení od smlouvy

a) V případě, že kupující neuhradí závaznou rezervaci ve výši 1.999,- Kč, dále pak od úhrady závazné rezervace do 3 pracovních dnů blokační zálohu ve výši 80.000,- Kč nebo kupní cenu předmětu koupě dle stanovené splatnosti, má právo zprostředkovatel okamžitě odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy. 

b) Odstoupení ze strany kupujícího z důvodu, na straně kupujícího, je nutno provést písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická forma na e-mailu: jana@krasneazdravebydleni.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Odstoupením od smlouvy kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů a slev, které jsou součástí předmětu koupě.

c) Odstoupení ze strany zprostředkovatele z důvodu, na straně zprostředkovatele, je nutno provést písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická forma na e-mail, který sdělí kupující zprostředkovateli vyplněním ve formuláři závazné rezervace s prohlášením, že od smlouvy odstupuje.

d) Závazná rezervace zprostředkovávaného předmětu koupě si klade za cíl v případě vážného zájmu o koupi možnost rychle nemovitost rezervovat a současně závazek vedoucí ke skutečné koupi této nemovitosti.

VI. Sankce

Nezaplatí-li kupující zprostředkovateli rezervační částku, je zprostředkovatel oprávněn předmět koupě nabízet dalším zájemcům. Nezaplatí-li kupující zprostředkovateli blokační zálohu řádně a včas nebo odstoupí-li od smlouvy, je kupující zprostředkovateli povinnen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% výše blokační zálohy. Kupující je povinen tuto smluvní pokutu uhradit nejpozději do 3 pracovních dnů od marně uplynulého termínu nebo odstoupení od smlouvy. Zprostředkovatel je oprávněn tuto částku započíst oproti uhrazené rezervační částce, zrušit závaznou rezervaci předmětu koupě a nabízet ho dalším zájemcům. Neuhradí-li kupující zprostředkovateli smluvní pokutu řádně a včas, počíná běžet smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý kalendářní den prodlení z dlužné částky. Smluvní pokuty jsou splatné prostřednictvím převodu na CZK bankovní účet, č. ú. 22212223/2010, vedeného u Fio banka, a.s. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny v odstavci IV bod 2a těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy při překážkách na straně zprostředkovatele, je zprostředkovatel povinen kupujícímu vrátit složenou blokační zálohu v plné výši a to do 3 pracovních dnů od písemného sdělení čísla bankovního účtu kupujícího. Neuhradí-li zprostředovatel kupujícímu blokační zálohu řádně a včas, počíná běžet smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý kalendářní den prodlení z dlužné částky.
 

VI. Ochrana údajů

a) Prohlášení zprostředkovatele: Zprostředkovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat kupujícího, která jsou chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci rezervace předmětu koupě, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Údaje, které poskytnete na tomto formuláři, budou použity i pro marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v patičce každé zprávy. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že mohu zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek. Využívám marketingovou platformu Clipsan. Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje bude zpracovávat Clipsan v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.
 

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 8. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/nebo jejích subdomén, popřípadě dalšími informačními kanály. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré rezervace a objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.