ZÍSKÁTE PRŮVODCE
jak proběhnout STAVEBNÍM ŘÍZENÍM
bez ztráty nervů krok za krokem

za 2.999,- Kč/120 Eur nyní za 1.999,- Kč/80 Eur
(video-kurz)


 

Opsss... jdete pozdě

Speciální zvýhodněná nabídka byla ukončena. Děkuji za Váš zájem!

Ale ať neodejdete s prázdnou, můžete si pořídit e-book nebo sérii videí (s konzultací zdarma). Mrkněte zde.

   

 

Získáte sadu videí za NEJNIŽŠÍ MOŽNOU CENU s tématy:

1. týden:
projekt, statika, požárně bezpečnostní řešení, smlouva o výstavbě, smlouva o dílo
2. týden:
přípojky, plynoinstalace, ZTI, souhlasy
3. týden:
radon, protihluková studie, geometrický plán, stavební firma
4. týden:
stavební úřad, stavební řízení, povolení stavby, výchozí revize, kolaudace, zápis do KN, daně


- bonus 1: přehledné schéma jednotlivých kroků a postupů v pdf
bonus 2: 1/2 hod. osobní on-line tel. konzultace
- bonus 3: e-mailové konzultace v průběhu celého kurzu

- bonus 4: e-book 5 významných klíčů, které odemknou harmonii vašemu domovu
- bonus 5: pro prvních 10 z vás osobní tel. konzultace vašeho konkrétního projektu/půdorysu domu/bytu (dispozice, rozmístění vybavení, instalací, případný návrh změn včetně vysvětlení)
- bonus 6: neomezený přístup do tohoto kurzu (Průvodce) napořád (můžete se kdykoliv vracet)
- bonus 7: všechny aktualizace zdarma

Navíc získáváte 14-ti denní záruku vrácení peněz zpět. Nebude Průvodce podle Vašich představ? Napište mi e-mail a vrátím Vám všechny peníze zpět!
100% záruka spokojenosti

 

Děkujeme Janě za perfektní informace a doporučení při stavbě našeho domu. Moc nám pomohla s vyřizováním dokumentů i v průběhu stavby a konečném zařizování. Bez ní bychom byli bezradní. Díky Janě jsme zvládli vyřídit stavební povolení mnohem rychleji a máme pěkný domov, který jsme vždycky chtěli. Nabídla nám kvalitní služby a určitě můžeme jen doporučit.

Martin Zimmermann


......


Můj kamarád mi doporučil Janu, když jsem stavěl. Využil jsem její služby a byl jsem hodně mile překvapen. Poradila mi, co kde vyřídit. Má zkušenosti, cenné rady a hýří optimismem. Její činy předčily mé očekávání. Jo, doporučuji všem…

Marek Čermák


......


Moc bychom chtěli poděkovat Janě za naše krásné bydlení v novém bytě! Nevíme vůbec, zdali někdo jiný je schopen nabídnout takové služby - trpělivost, kreativitu, empatii, časovou flexibilitu, zkušenosti, přehled.. ale hlavně - dokonalý vkus a cit pro výběr! Hledala s námi na internetu, chodila po obchodech a pomáhala vybírat téměř vše od materiálu do interiéru až po poslední polštářek - podlahy, dveře, barvy, nábytek, záclony, závěsy... a to vše (na rozdíl od nás) s úsměvem a nadšením! Není konzervativní, nemá předsudky, nebojí se improvizovat, má velkou představivost, hravost, nenechá se zahnat do kouta vašimi názory, přitom však pozorně poslouchá a trpělivě vysvětluje. Hýří nápady, kreativitou, přitom však nikdy nezapomíná na praktickou stránku věci.... má zkrátka velký dar a talent! Tak ještě jednou moc děkujeme a určitě budeme všem doporučovat!!
Jerazel a Michal Pokorní

......

  


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího on-line programu Krásným a zdravým bydlením (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo jejích subdomén.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Soffio s.r.o., Viniční 3, 615 00  Brno, Česká republika, IČ 29285852, spis. zn. C 71061 vedená u Krajského soudu v Brně, e-mail: jana@krasneazdravebydleni.cz, tel.: +420 774 664 833

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdoméně. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://krasneazdravebydleni.cz/nebo subdomény. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://kurzy.krasneazdravebydleni.cz/obchodni_podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://krasneazdravebydleni.cz/ (případně na subdoméně) najdete cenu služby bez DPH, prodávající není plátcem DPH.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

1) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti CLIPSAN s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GPwebpay

2) Možnosti plateb:

a) Převodem na bankovní účet číslo 22212223/2010 vedený v CZK na Soffio s.r.o.
ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ0520100000000022212223 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

b) Převodem na bankovní účet číslo 11121115/2010 vedený v EUR na Soffio s.r.o.
ve Fio banka, a.s. IBAN: CZ6620100000000011121115 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

c) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

d) Forma platby: Platba je jednorázová.

e) Bonusy: Všechny bonusy, na které máte nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo subdoméně), budou zaslány, či zpřístupněny nejpozději 40 dnů po registraci a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně a v plné výši uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

V. Garance vrácení peněz

a) Za produkt "Průvodce, jak proběhnout stavebním řízením bez ztráty nervů krok za krokem" ručíme zárukou spokojenosti a 14-ti denní garancí vrácení peněz.

b) Pokud kupující do 14-ti kalendářních dnů zjistí, že dané informace nejsou pro něho přínosem, pak má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: jana@krasneazdravebydleni.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s předmětem koupě.

c) Program "Průvodce, jak proběhnout stavebním řízením bez ztráty nervů krok za krokem" si klade za cíl, aby byl opravdu plnohodnotným pomocníkem v celém průběhu stavebního řízení všem, kteří se registrují do programu.

VI. Sankce

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý kalendářní den prodlení, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://krasneazdravebydleni.cz/ nebo její subdoménu zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím převodu na CZK bankovní účet, č. ú. 22212223/2010, vedeného u Fio banka, a.s., VS: číslo faktury. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://kurzy.krasneazdravebydleni.cz/ kontakt.

VII. Odpovědnost

a) Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

b) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

c) Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek http://www.krasneazdravebydleni.cz/, i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací kupujícím, návštěvníkem nebo dalšími osobami, závisí zcela na svobodném rozhodnutí všech jmenovaných zúčastněných osob. Tyto stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují platnou legislativu, normy, stavební ani jiné zákony a vyhlášky.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Údaje, které mi poskytnete na tomto formuláři, použiji pro zaslání přístupů do Průvodce a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v patičce každé zprávy. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že mohu zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek. Využívám marketingovou platformu Clipsan. Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje bude zpracovávat Clipsan v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 8. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://krasneazdravebydleni.cz/nebo jejích subdomén, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://krasneazdravebydleni.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.